KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY

Královéhradecké krajské dožínky 2012

V pořadí deváté dožínky dopadly v Hradci Králové na výbornou!

Královéhradecké krajské dožínky potvrdily, že jsou už opravdu pevnou stálicí kalendáře společenských akcí v Hradci Králové. Na v pořadí již devátou oslavu práce zemědělců a potravinářů celého kraje dorazilo ve dnech 14. a 15. září 2010 přes 20 tisíc lidí. Návštěvníky čekal jako každý rok bohatý doprovodný program s celou řadou hudebních, divadelních i tanečních vystoupení, která byla doplněna spoustou atrakcí pro děti i dospělé. V letošním roce divákům kromě jiných zahráli a zazpívali také legendární George and the Beatovens a rovněž Jakub Smolík, jehož vystoupení patřilo k nejpovedenějším v celé devítiileté historii dožínek.

V prostoru před koupalištěm Flošna rozmístěny také desítky stánků, ve kterých zemědělci a potravináři z celého Královéhradeckého kraje nabízeli vybrané ukázky ze své letošní produkce. Ti nejlepší z nich byli zároveň oceněni v hlavní části programu. Právě možnost lépe poznat život i produkci našich zemědělců ocenilo velké množství návštěvníků. „Na dožínky jezdíme do Hradce Králové každoročně a vždy jsme nejvíce zvědavi na stánky, ve kterých je možné nakoupit kvalitní a chutné potraviny, které člověk v klasickém obchodě nesežene. Z rozhovorů se zemědělci je patrné, že to nemají opravdu jednoduché, tak je chceme alespoň takto podpořit“, prozradil návštěvník z Opočna, který dorazil s celou rodinou.

Velkou spokojenost s letošními devátými Královéhradeckými krajskými dožínkami projevil i hejtman Lubomír Franc. „Dožínky jsou tradiční akcí, kterou Královéhradecký kraj každoročně zaštiťuje a podporuje. Z letošního programu mě obzvlášť zaujali naši regionální výrobci potravin, kteří se za svoji produkci nemusí rozhodně stydět. Velký ohlas krajských dožínek je i pro nás závazkem k další podpoře, kterou chceme našim krajským zemědělcům a potravinářům nadále poskytovat“, dodal hejtman Královéhradeckého kraje. Hlavním organizátorem pak byla stejně jako v minulých letech společnost CHOVSERVIS, a.s.