fbpx

TŘÍDÍME ODPADY S ČISTÝM FESTIVALEM

Opět jsme součástí Čistého festivalu!

Ve spolupráci s Čistým festivalem můžete i letos odpad třídit do třikošů, které jsou rozmístěny po celém areálu a přispět
tak k jeho recyklaci. Žluté slouží k třídění plastu, modré k třídění papíru a černé na směsný odpad. Navíc pokud vás přistihne tým Čistého festivalu na koloběžce při třídění odpadu, získáte milou recyklovanou odměnu a můžete se zapojit do soutěže o vstupenky na festivaly v roce 2025. Jestli vás zajímá více ještě více informací o třídění, sejměte QR kód na tričkách našich úklidových čet nebo se podívejte na web.

Jak třídit odpady do barevných pytlů?

Odpady můžete třídit do speciálních barevně označených pytlů přímo v areálu. Žluté ke třídění plastu a plechovek,
modré ke třídění papíru a černé na směsný odpad. Všechny odpady z třídících míst úklidová četa sváží do speciálních
velkých kontejnerů, ve kterých putuje k dotřídění a dalšímu zpracování – recyklaci.

Máme certifikát Čistý festival

Společnost EKO-KOM, která má v České republice na starosti systém třídění odpadu, uděluje již 17 let odpovědným letním festivalům certifikaci za to, že umožňují svým návštěvníkům třídit odpady, zajišťují jejich svoz k recyklaci a udržují své areály čisté. Společně s vámi tak přispíváme k tomu, že se v České republice ročně ušetří 335 mil. m3 vody, 6 797 225 MWh elektrické energie, sníží 902 970 tun CO2 a ušetří až 30 km2 přírody.