fbpx

Sobota 18. září 2021

Vstup ZDARMA

Je připraven bohatý hudební, kulturní i vzdělávací program. Přijďte se bavit, ochutnat regionální výrobky a nakoupit si od pěstitelů. Podívat se na ukázky práce s hospodářskými zvířaty a Mistrovství České republiky v ručním stříhání ovcí. A prostě posedět a oslavit úrodu v našem kraji! Po letech se vracíme na „místo činu“ do Šimkových sadů!

Místo konání

Informace

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali návštěvní řád a udržování čistoty areálu. Děkujeme.

Návštěvní řád

Každý návštěvník areálu Královéhradeckých krajských dožínek se zavazuje k prostudování a dodržování návštěvního řádu.

  • Vstupem do areálu Královéhradeckých krajských dožínek vyjadřuje návštěvník souhlas s tímto návštěvním řádem
  • Návštěvník je povinen dodržovat pokyny pořadatelů v rámci jejich kompetencí.
  • Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.
  • Vstup do areálu Královéhradeckých krajských dožínek je bezplatný.
  • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň.
  • Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.
  • Jakákoliv reklama na Královéhradeckých krajských dožínkách je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.
  • Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.
  • Ztráty a nálezy můžete hlásit ve stanu pořadatelské služby.
  • Politická agitace a propagace na dožínkách není dovolena.