fbpx
Součástí Královéhradeckých krajských dožínek je i tradiční tržiště, které tvoří přes 150 prodejců s různým sortimentem. Možnost prezentace mají i regionální firmy a neziskové organizace. Naše akce je dvoudenní, páteční program je převážně pro školy a školky, sobotní program je otevřený široké veřejnosti.

Tržní řád

  • Účastník se zavazuje dodržet organizační pokyny, pokud tak neučiní ani po opakovaném upozornění vystavuje se riziku, že jeho účast na dožínkách bude ukončena, a to s pokutou ve výši až 2500 Kč, případně vyšší, je-li uvedeno ve všeobecných podmínkách účasti.
  • Účastník se zavazuje, že po dobu dožínek bude v plném rozsahu a ve všech ohledech způsobilý k provozování činnosti, za jejímž účelem je podnájem sjednán, zejména že na své náklady opatří a bude mít v plném rozsahu veškerá k tomu nezbytná oprávnění, souhlasy, povolení.
  • Účastník je povinen dodržovat a v odpovídající míře vyžadovat i na osobách, které se v předmětu podnájmu zdržují, dodržování pravidel slušného chování a dále zejména veškerých právních a jiných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárních, hygienických, ekologických, ochrany spotřebitele, živnostenských a dalších, včetně všech povinností vyplývajících z rozhodnutí orgánů veřejné správy, týkajících se účastníka, předmětu podnájmu a/nebo činnosti účastníka provozované v předmětu podnájmu.
  • Účastník se zavazuje dodržovat Tržní a Návštěvní řád.

Chcete prodávat na dožínkách?

Využijte možnost online přihlášení!

Přihlášky na rok 2021 jsou již k dispozici!