fbpx
Součástí Královéhradeckých krajských dožínek je i tradiční tržiště, které tvoří přes 150 prodejců s různým sortimentem. Možnost prezentace mají i regionální firmy a neziskové organizace.

Chcete prodávat na dožínkách?

Informace pro Vás:
  • Královéhradecké krajské dožínky budou v letošním roce probíhat pouze 18. 9. 2021
  • Přihlášení je možné do 20. 8. 2021
  • Fakturace potvrzených přihlášek bude probíhat od 1. 8. 2021
  • Pokyny k nájezdům, prodejním místům a organizaci přijdou na Váš registrační mail do 10. 9. 2021
  • V případě nepříznivé epidemiologické situace, uvědomíme ihned účastníky.  Pokud tato situace nastane do 31. 7. 2021 nevznikají účastníkům žádné platební povinnosti. V případě, že tato situace nastane v období od 1. 8. 2021 do 18. 9. 2021, může dojít k zadržení 10% z fakturované částky a to podle již vynaložených nákladů na přípravu akce.

Přihlášky pro letošní rok 2021 byly uzavřeny!

Vaše dotazy směřujte na dozinkyinfo@rakkhk.cz , děkujeme!

Tržní řád

  • Účastník se zavazuje dodržet organizační pokyny, pokud tak neučiní ani po opakovaném upozornění vystavuje se riziku, že jeho účast na dožínkách bude ukončena, a to s pokutou ve výši až 2500 Kč, případně vyšší, je-li uvedeno ve všeobecných podmínkách účasti.
  • Účastník se zavazuje, že po dobu dožínek bude v plném rozsahu a ve všech ohledech způsobilý k provozování činnosti, za jejímž účelem je podnájem sjednán, zejména že na své náklady opatří a bude mít v plném rozsahu veškerá k tomu nezbytná oprávnění, souhlasy, povolení.
  • Účastník je povinen dodržovat a v odpovídající míře vyžadovat i na osobách, které se v předmětu podnájmu zdržují, dodržování pravidel slušného chování a dále zejména veškerých právních a jiných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárních, hygienických, ekologických, ochrany spotřebitele, živnostenských a dalších, včetně všech povinností vyplývajících z rozhodnutí orgánů veřejné správy, týkajících se účastníka, předmětu podnájmu a/nebo činnosti účastníka provozované v předmětu podnájmu.
  • Účastník se zavazuje dodržovat Tržní a Návštěvní řád.

Mapa areálu Královéhradeckých krajský dožínek 2021

2021_grafická mapa_1