fbpx
Součástí Královéhradeckých krajských dožínek je i tradiční tržiště, které tvoří přes 150 prodejců s různým sortimentem. Možnost prezentace mají i regionální firmy a neziskové organizace.

Chcete prodávat na dožínkách?

Informace pro Vás:
 • Přihlášky na letošní ročník 2024 jsou otevřeny!
 • Dny prezentace zemědělství Královéhradeckého kraje budou probíhat 13.9.2024 – program je připraven pro MŠ a ZŠ, pro širokou veřejnost je otevřeno tržiště a statické výstavy
 • Královéhradecké krajské dožínky budou probíhat 14. 9. 2024 – program je připraven na třech podiích pro širokou veřejnost
 • Přihlášení je možné do 16. 8. 2024 – přihlášení po tomto datu budou vedeni jako náhradníci a osloveni v případě volného místa
 • Pro urychlení Vašeho přihlášení zašlete fotografie svého stánku a sortimentu na dozinky@rakkhk.cz – přihlášky bez fotografie nebudou brány za platné
 • Fakturace potvrzených přihlášek bude probíhat od podání přihlášky při nezaplacení v řádném termínu splatnosti může být přihláška stornována a brána za neplatnou!
 • Pokyny k nájezdům, prodejním místům a organizaci přijdou na Váš registrační mail do 6. 9. 2024
K přihlášce a umístění
 • Vyplněním přihlášky se zavazujete dodržovat Všeobecné podmínky účasti
 • Všechny změny v přihlášce podléhají písemnému schválení pořadatele
 • Změny v přihlášce můžete ohlásit na info@dozinky.cz
 • Faktura bude vystavena na základě vyplněné přihlášky a odeslané fotografie (fotografie Vašeho stánku)
 • Faktura musí být uhrazena v řádném datu splatnosti jinak může být stornována a považována za neplatnou
 • Po zaplacení faktury dojde k umístění Vašeho stánku na tržiště – nezaplacené stánky neumisťujeme!
 • Dožínky jsou přísně apolitickou akcí a je zde zakázána jakákoliv politická agitace

Vaše dotazy směřujte na info@dozink.cz, do předmětu uvádějte heslo „Dožínky 2024“, děkujeme!

O přijetí či nepřijetí přihlášky rozhoduje pořadatel!

Obecné k účasti
 • Na hladký průběh dožínek dohlíží bezpečnostní služba a v případě porušení Všeobecných podmínek účasti, politické agitace či vyvolávání konfliktů, bude za její asistence Vaše účast ukončena
 • Každý prodejce je povinen vybavit svůj prodejní stánek alespoň jedním vodním nebo pěnovým PHP s hasicí schopností nejméně 13A nebo práškovým PHP s hasicí schopností 21A
 • Při vjezdu do areálu se vždy ohlaste organizátorům
 • Pro vjezd do areálu využívejte pouze označené brány
 • V průběhu akce je zakázáno používat elektrocentrály, nebyla-li udělena písemná výjimka