fbpx
Součástí Královéhradeckých krajských dožínek je i tradiční tržiště, které tvoří přes 150 prodejců s různým sortimentem. Možnost prezentace mají i regionální firmy a neziskové organizace.

Chcete prodávat na dožínkách?

Informace pro Vás:
 • Přihlášky na letošní ročník 2023 budou otevřeny 1.3.2023
 • Dny prezentace zemědělství Královéhradeckého kraje budou probíhat 15.9.2023 – program je připraven pro MŠ a ZŠ, pro širokou veřejnost je otevřeno tržiště a statické výstavy
 • Královéhradecké krajské dožínky budou probíhat 16. 9. 2023 – program je připraven na třech podiích pro širokou veřejnost
 • Přihlášení je možné do 20. 8. 2023 – přihlášení po tomto datu budou vedeni jako náhradníci a osloveni v případě volného místa
 • Pro urychlení Vašeho přihlášení zašlete fotografie svého stánku a sortimentu na dozinky@rakkhk.cz – přihlášky bez fotografie nebudou brány za platné
 • Fakturace potvrzených přihlášek bude probíhat od podání přihlášky při nezaplacení v řádném termínu splatnosti bude přihláška stornována a brána za neplatnou!
 • Pokyny k nájezdům, prodejním místům a organizaci přijdou na Váš registrační mail do 11. 9. 2023

Vaše dotazy směřujte na info@rakkhk.cz, do předmětu uvádějte heslo „Dožínky 2023“, děkujeme!

O přijetí či nepřijetí přihlášky rozhoduje pořadatel!

Tržní řád

 • Účastník se zavazuje dodržet organizační pokyny, pokud tak neučiní ani po opakovaném upozornění vystavuje se riziku, že jeho účast na dožínkách bude ukončena, a to s pokutou ve výši až 2500 Kč, případně vyšší, je-li uvedeno ve všeobecných podmínkách účasti.
 • Účastník se zavazuje, že po dobu dožínek bude v plném rozsahu a ve všech ohledech způsobilý k provozování činnosti, za jejímž účelem je podnájem sjednán, zejména že na své náklady opatří a bude mít v plném rozsahu veškerá k tomu nezbytná oprávnění, souhlasy, povolení.
 • Účastník je povinen dodržovat a v odpovídající míře vyžadovat i na osobách, které se v předmětu podnájmu zdržují, dodržování pravidel slušného chování a dále zejména veškerých právních a jiných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárních, hygienických, ekologických, ochrany spotřebitele, živnostenských a dalších, včetně všech povinností vyplývajících z rozhodnutí orgánů veřejné správy, týkajících se účastníka, předmětu podnájmu a/nebo činnosti účastníka provozované v předmětu podnájmu.
 • Účastník se zavazuje dodržovat Tržní a Návštěvní řád.
Obecné informace k účasti
 • Vyplněním přihlášky se zavazujete dodržovat všeobecné podmínky účasti a tržní řád
 • Pro zajištění bezpečnosti Vaší, návštěvníků i pracovníků, dbejte pokynů organizátorů
 • Dožínky jsou přísně apolitickou akcí a je zde zakázána jakákoliv politická agitace
 • Na hladký průběh dožínek dohlíží bezpečnostní služba a v případě porušení všeobecných podmínek účasti, politické agitace či vyvolávání konfliktů, bude za její asistence Vaše účast ukončena
 • Každý prodejce je povinen vybavit svůj prodejní stánek alespoň jedním vodním nebo pěnovým PHP s hasicí schopností nejméně 13A nebo práškovým PHP s hasicí schopností 21A
 • Při vjezdu do areálu se vždy ohlaste organizátorům
 • Pro vjezd do areálu využívejte pouze označené brány
 • V průběhu akce je zakázáno používat elektrocentrály, nebyla-li udělena písemná výjimka.