fbpx

Technické informace

Technické specifikace:

 • Každý provozovatel stánku je povinen dodržovat protipožární předpisy a stánek vybavit vhodným hasicím přístrojem (vodním nebo pěnovým s hasící schopností 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A), a to v souladu s § 2 vyhlášky o požární prevenci a dále s čl. 78 normy ČSN 730 831.
 • Vzhledem k bezpečnosti návštěvníků a místním závlahovým systémům, kotvěte své stánky zátěžemi. Není dovoleno kotvit stánky hřeby a vruty do terénu.
 • Obsluha stánku je povinna zajistit, aby veškeré elektrické zařízení stánku včetně kabelů a rozvaděčů bylo zabezpečeno proti přístupu cizích osob a bylo v souladu s platnými předpisy.
 • Pokud máte přípojku k elektrickému proudu, označte si prosím svou koncovku samolepkou, kterou pro tento účel obdržíte na vjezdové bráně. 
 • Pokud při prezentaci používáte nebalené potraviny jste povinni používat výhradně WC vyčleněné pro potravináře. 
 • Do parku mají z technických důvodů vjezd povolen pouze auta do 3,5t.
 • Pokud máte zaplacené parkování na vyhrazeném parkovišti, po vyložení zboží prosím přemístěte svůj automobil na parkoviště a řádně je označte naší parkovací kartou, kterou opět obdržíte na vjezdové bráně. 
 • Auta, která je nezbytně nutné ponechat v sadech, prosím označte parkovací kartou k tomu určenou, opět obdržíte na vjezdové bráně, podle dohodnutých požadavků.
 • Upozorňujeme, že akce je přísně apolitická a tedy je zakázaná jakákoliv politická agitace.

Přesah stánku

Stánkový rozměr i s manipulačním prostorem

Hloubka stánku i s manipulačním prostorem

Stánky nejsou stavěné na dotek (až na výjimky, kde to vyžaduje prostor), ponecháváme mezi stánky mezeru 1 -1,5m. Objednané stánkové místo by mělo pojmout nejen rozměry stánku, ale případný manipulační prostor, který potřebujete a to jak do délky (pultová strana), tak do hloubky.

Hloubka pojízdné prodejny včetně manipulačního prostoru

Délka pojízdné prodejny i s manipulačním prostorem

Označení elektrické přípojky

Koncovku je třeba označit

Zakoupená přípojka elektrického proudu:
 • U vjezdu do areálu obdržíte lepící pásku, kterou označíte koncovku připojenou na rozvodné místo (neoznačené koncovky budou vyndávány a majitel se vystavuje riziku pokuty či okamžitému ukončení účasti)
 • Pásku (el. připojení do naší sítě) lze dokoupit na místě, ale pouze v případě, že místo je možné elektrifikovat
Povolená elektrocentrála
 • U vjezdu obdržíte tzv. povolení k prodeji, kde je vystavené i potvrzení o povolení el. centrály. Toto povolení je stánkař na vyzvání pořadatelské služby předložit.
Akumulátorové baterie
 • Nepodléhají kontrole, schválení ani zpoplatnění.

Hasicí přístoj

Vybavte stánek hasicím přístrojem

Každý provozovatel stánku je povinen dodržovat protipožární předpisy a stánek vybavit vhodným hasicím přístrojem (vodním nebo pěnovým s hasící schopností 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A), a to v souladu s § 2 vyhlášky o požární prevenci a dále s čl. 78 normy ČSN 730 831.

Hygiena stánku s občerstvením

Hygienické požadavky pro občerstvení

Každý provozovatel stánku s občerstvením je povinen dodržovat hygienické předpisy v souladu se zákonnými normami (ZDE).
 1. Nejpozději v den zahájení provozu (prodeje) písemně oznamte příslušné hygienické stanici provoz. předmět, rozsah a umístění provozovny (učiníte-li ještě po nahlášení změny – nezapomeňte je znovu nahlásit). Poplatek se nehradí. Můžete využít formulář ZDE. Hlášení musí obsahovat:
  1. identifikační údaje:
   • fyzická osoba – obchodní firma + bydliště
   • právnická osoba – obchodní firma + sídlo + právní forma
  2. předmět a rozsah činnosti
  3. umístění provozovny
  4. datum zahájení a ukončení provozování činnosti
 2. Základní hygienické požadavky stravovacích služeb
  • zdravotní průkaz osoby
  • stánek musí disponovat pitnou vodou
  • musí být zajištěna teplá voda pro mytí rukou a provozního nádobí a náčiní, očistu stánku
  • umyvadlo na mytí rukou, prostředky na osušení (papírový ručník)
  • vybavení pro oddělené uložené pracovního a civilního oděvu
  • pokrmy musí být chráněny proti znečištění, slunci a vyžaduje-li to jejich charakter, pak musí být uloženy v chladícím zařízení. Teplé pokrmy udržovány v teplém stavu při nejméně +60°C
  • odpady (i ty tekuté) musí být průběžně odstraňovány kvůli eliminaci pohybu hlodavců a hmyzu v okolí stánku 
 3. Alergeny – povinností všech provozovatelů je informovat zákazníka vhodným způsobem o přítomnosti alergenů v pokrmech a potravinách. Lze provést:
  • vyvěšením
  • uvedením přímo v jídelním lístku/nabídce
  • předložením na osobní vyžádání zákazníka – musí být uvedeno větou „Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka“.
 4. Zpracujte HACCP neboli zásady analýzy rizik a kritických kontrolních bodů
  • technologické postupy, popisy jídel a výrobků
  • stanovení kontrolních bodů (CP)
  • stanovení kritických kontrolních bodů (CCP)
  • stanovení hodnot kritických mezí pro CP a CCP
  • definování nápravných opatření pro každý CCP postup sledování CP a CCP
  • systém kontroly na ovládání rizik pro každý jednotlivý bod

Označení automobilů

Parkovací karta je platná pouze s telefonním kontaktem na řidiče a za čelním sklem (tak aby byla čitelná)

Neoznačená auta v areálu budou odtažena, po majitelích budou vymáhány náklady s tím spojené a pokuta za nedovolený vjezd!
Označení automobilů, které vjíždí do areálu Dožínek
 • Vjezd/výjezd
  • Slouží pro auta, která dovezou stánek a zboží
  • Auto přijíždí vykládá a odjíždí a to v k tomu určených časech
  • Je označeno VJEZDOVOU/VÝJEZDOVOU kartou
  • Není zpoplatněno
 • Parkování na vyhrazeném parkovišti
  • Auto vjíždí do areálu vykládá a odjíždí a to v k tomu určených časech
  • Poté může být zaparkováno na parkoviště k tomu vyhrazená P1 a P2
  • Je označeno PARKOVACÍ KARTOU (P1 nebo P2) kartou
  • Zpoplatněno dle platného ceníku
  • Podle kapacity lze dokoupit i na místě
 • Parkování v Šimkových sadech
  • Auto vjíždí do areálu vykládá a odjíždí a to v k tomu určených časech
  • Je označeno PARKOVACÍ KARTOU ŠIMKOVY SADY
  • Zpoplatněno dle platného ceníku
  • Lze dokoupit i na místě (podle kapacity a umístění stánku)
 • Automobil jako sklad potravin
  • Auto vjíždí do areálu vykládá a odjíždí a to v k tomu určených časech
  • Je označeno PARKOVACÍ KARTOU SKLAD POTRAVIN
  • Zpoplatněno dle platného ceníku
  • Lze dokoupit i na místě (podle kapacity a umístění stánku)
 • Zásobování
  • Auto vjíždí do areálu i v průběhu akce a to za doprovodu pořadatelů
  • Slouží k možnosti zavážení stánků zbožím i v průběhu akce
  • Je označeno KARTOU ZÁSOBOVÁNÍ
  • Zpoplatněno dle individuální cenou dle dohody
  • Nelze dokoupit i na místě